Hur företagsmäklare arbetar i Stockholm

Läget är det viktigaste när man pratar om lokalers värde. För näringsfastigheter gäller ofta samma princip. Restauranger, butiker och liknande behöver en ström av förbipasserande för att hålla igång sin omsättning. Även om Västerhaninge har sin charm är såklart lägena i Stockholms innerstad högre värderade. Men även Västerhaninge har fördelar och värden. Vi som bor här uppskattar närhet och enkelhet för att vardagshandla och för att arbeta.

Skillnader jämfört med bostadsmäklare

De flesta känner till att mäklare ägnar sig åt värderingar, visningar, förhandlingar och mycket annat som det uppstår behov av i samband med försäljning av fastigheter. Företagsmäklare och bostadsmäklare har stora likheter, men det finns också några avgörande skillnader. För bostadsförsäljning finns gott om lagstiftning som skyddar de inblandade parterna. När företag gör affärer med andra företag är det inte lika reglerat. Inte sällan är målet för båda parter också att maximera vinsten, vilket leder till besvärliga förhandlingar.

Hur företagsmäklare arbetar

Nextor i Stockholm som jobbar med affärsöverlåtelser ser som en viktig del av företagsmäklarens arbete är att etablera ett brett kontaktnät. Att på egen hand sitta och ringa runt till tänkbara intressenter blir nästan omöjligt, eller åtminstone extremt tids- och resurskrävande. Den som utnyttjar en företagsförmedlares tjänster kommer upptäcka att de kan dra stora fördelar av deras redan etablerade kontakter. Chansen är stor att de redan har intresserade köpare i området som omgående är beredda på att diskutera affärer. Utan tillgång till den typen av kontaktnät är risken stor att allting drar ut på tiden. När eventuell hyra och andra omkostnader ska betalas blir det kostsamt och i många fall dyrare än mäklares arvode.

För att summera utnyttjar företagsmäklare sin erfarenhet och sitt breda kontaktnät för att göra både köpare och säljare till vinnare i samband med företagsaffärer. De måste vara duktiga på att förhandla, oavsett hur situationen ser ut. Ofta är även deras lokalkännedom ovärderlig, inte minst när det gäller den komplicerade marknaden i Stockholm.

Hyresförhandlingen är viktig

Något som kännetecknar framgångsrika mäklare i sitt arbete med affärsöverlåtelser är att de är duktiga på att förhandla. Erfarenhet av att kunna handskas med till exempel bostadsrättsföreningar (BRF:er) med lekmannamässiga styrelsemedlemmar agerar ibland på sätt som oavsiktligt sätter käppar i hjulet under förhandlingarna. BRF:er gör bättre i att ta hjälp av kunskapen hos de juridiskt kunna hos en mäklare för att nå ett avtal som långsiktigt gynnar föreningen.

Lämna ett svar